Voorwaarden Lau van Haren Coldstores

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, van toepassing:

  • De algemene voorwaarden van de Vereniging van Nederlandse Koel- en Vrieshuizen (Nekovri), versie 2008;
  • De algemene Vervoerscondities 2002, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtsbanken te Amsterdam en Rotterdam.
  • Het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR);
  • Op al onze overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. De voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegestuurd.

Vraag het aan de logistieke specialisten

Logistiek van A tot Z. De eerste tot de laatste stap.